Net kabel sammen med strøm?

 • Hej Gæve Tweak gut/inder.


  Jeg skal have gravet lan kabel ned til en skurvogn.
  Samtidigt skal jeg lægge strøm, men er lidt uklar over om der kommer støj hvis man gør det i sammen rør?

  Der skal et 5x2,5m2 kabel ned i 30cm dybde (efter stærkstrømsreglementet) og til et cat.5e eller cat.6.. skal jeg forsøge med et skærmet kabel?

  Der er ca. 40-50m strækning.


  Kan man evt. lægge kabler i 2 rør med et vist mellemrum?


  - 2nd

 • Ikke i samme rør ,da det kræver at dit lankabel er isoleret til stærkstrøm >(300 Volt)

  Bedre med 2 rør , og skærmen på lankabel jordet.

  Er det nødvendigt at krydse de 2 kabler .Skal du gøre det vinkelret for at undgå støj. For stærkstrøm >50 v vekselstrøm gælder følgende : Kilde elviden.dk..:

  • Kabler skal lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn - dvs. fra overkanten af kablerne til jordens overflade skal der minimum være 35 cm.
  • Kabler i mindre end 0,7 m dybde under færdigt terræn skal beskyttes med rør, U-profiler eller plader. - Dvs. hvis der er kabler som der er nedgravet i en dybde der er mindre end 70cm, skal kablerne beskyttes mod mekaniske skader - f.eks. med dækplade.
  • Kabler i mindst 0,7 m dybde under færdigt terræn kan lægges uden kabelbeskyttelse, når der ca. 0,2 m over hvert kabel anbringes et markeringsbånd. Det betyder at hvis dybden fra færdig terræn til overkanten af kablerne er 70cm eller mere, så kræves der ikke en mekanisk beskyttelse af kablerne, men "kun" en afmærkning i form af et markeringsbånd. (der findes yderligere regler hvis der nedlægges flere parallelle kabler i samme hul)
  • Ved opføring fra jord til det fri skal kabler i fornøden udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under jordoverfladen. Det betyder at hvor f.eks. kablet føres op fra jorden til f.eks. en lampe, så skal kablet være beskyttes såvel over som under terræn i fornødent omfang. Det kan f.eks. ske ved at føre røret op i et metalrør, eller et kabeljern / skinne.